دسته بندی: زنجیره تامین

تفاوت لجستیک و زنجیره تامین چیست؟

تفاوت لجستیک و زنجیره تامین

یکی از بحث های همیشه داغ در صنعت لجستیک، تمایز قرار …

ادامه مطلب
تاثیرات قیمت ارز در لجستیک و زنجیره تامین

لجستیک و زنجیره تامین قربانیان نوسانات ارز

رفت بالا؟ امروز چنده؟ ده تومن؟ پونزده تومن؟ یورو چند؟ نمیاد …

ادامه مطلب
مدیریت زنجیره تامین چیست؟

زنجیره تامین (supply chain) به چه معناست؟

با توجه به پاندمی ویروس کرونا در دنیا، رفتار مصرف کنندگان …

ادامه مطلب